INFO FRÅN VALBEREDNINGEN

Snart är det dags för årsmöte och vi står återigen utan kandidat till ordförandeposten, så valberedningen tar tacksamt emot dina förslag.

Det är VI medlemmar som "gör" och "är" föreningen och som föreslår och väljer de personer bland oss medlemmar som vi tror och tycker är de lämpligaste att sitta i styrelse och kommitéer och driva "skutan" framåt! men ingen styrelse eller kommiteé mäktar av att göra allt själv, det krävs att vi alla tillsammans "ställer upp" och hjälps åt med prov och aktiviteter, det vi gör det får vi! och det vi gör och får är ju dessutom väldigt roligt, intressant och givande!

Så kom gärna med förslag på personer som kan vara intresserade av att sitta i styrelsen eller vara aktiva i komittéer. Föreslagna personer SKA givetvis vara tillfrågade. Även förslag till övriga styrelseposter mottages. Kanske du är intresserad?

Kontaktuppgifter till valberedningen finns under flik Styrelse och komittéer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årsmöte 2015  

Årsmöte den 10 februari 2015 kl. 19.00. på  studiefrämjandet i Gällivare. Alla medlemmar är varmt välkommna!  

Vi önskar även att ni skickar in era reslutat från året så vi kan hylla Gällivare mästaren under årsmötet. Skicka ett mail till Sandra med era resultat. 

 

Som medlem kan du påverka din avdelning och din sektion genom att ex komma med förslag på aktiviteter, hjälpa till som funktionär, eller varför inte bli aktiv i styrelsen i din sektion och/eller avdelning, ju fler medlemmar som är aktiva desto bättre och roligare blir det, fler aktiviteter kan anordnas etc.

Det är på årsmötet det ska väljas ny styrelse och kommitéer för ett år framåt, det är där du som medlem har chansen att påverka just din avdelning. Så boka alltid in årsmötet i din almanacka och slut upp!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LAG SM FÖR RETRIEVERS

Den 15-16 augusti arrangerar SSRK Dalarna en lagtävling för retrievers.

Tävlingen kommer att genomföras som ett workingtest.

Norrbottens Avdelningen har anmält ett lag och en uttagning av detta lag kommer kommer att ske under våren. Laget kommer bestå av 5 stycken hundar och det får vara max 3 stycken elit hundar och minst en nkl hund. Den som är intresserad av att delta kan kontakta Anneli 070-359 25 41 för mer information. 


 

JAKTKURS FÖR SPANIEL

Jaktkurs för spaniel är under planering om intresse finns. Tid är inte riktigt fastställt men mest troligt under senare delen av maj 2015.

Mer info kommer senare.

 


 

T

 


  

Läs mer under aktiviteter. 

 

Skicka gärna in bilder och texter till hemsidan. 

 Aktiviteter

Fotograf: Anneli Utter

 
Uppdaterat 17/12
 
-Gällivaremästaren
-Nyheter
-Årsmöte
-Spanielkurs 
 
Du hittar även info på vår facebooksida ssrk Gällivaresektionen.
  

Klubbens Postgiro 4005629-3

Antal besökare
[counter]